Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja arabian opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen arabian perusopintoja opiskeleville.

Arabia 1 A (5 op)
Arabia 1 B (5 op)
Arabia 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Suoritettuasi kokonaisuuden Arabia 1 (15 op) pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Kurssilla opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita.

Asteikolla 0-5

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Kurssilla on pakollinen läsnäolo.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.