Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Pakollinen arabian opintosuunnan aineopiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabia 1.

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Toinen tai kolmas vuosi.

Puhekielisen arabian - esimerkiksi Egyptin, Syyro-Palestiinan tai Irakin arabian - rakenteisiin tutustuminen, käytännön suulliset keskustelu- ja kuunteluharjoitukset.

Kurssimateriaalit määrittyvät opiskeltavan puhekielen mukaan ja ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jolloin läsnäolo on pakollinen.