Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille arabian opinnoista kiinnostuneille. Pakollinen arabian opintosuunnan aineopiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabia 1.

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Puhekielisen arabian - esimerkiksi Egyptin, Syyro-Palestiinan tai Irakin arabian - rakenteisiin tutustuminen, käytännön suulliset keskustelu- ja kuunteluharjoitukset.

Kurssimateriaalit määrittyvät opiskeltavan puhekielen mukaan ja ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jolloin läsnäolo on pakollinen.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.