Kuva: Pixabay

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille arabian opinnoista kiinnostuneille. Pakollinen arabian opintosuunnan aineopiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabia 1.

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Puhekielisen arabian - esimerkiksi Egyptin, Syyro-Palestiinan tai Irakin arabian - rakenteisiin tutustuminen, käytännön suulliset keskustelu- ja kuunteluharjoitukset.

Kurssimateriaalit määrittyvät opiskeltavan puhekielen mukaan ja ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jolloin läsnäolo on pakollinen.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.