Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille arabian opinnoista kiinnostuneille. Opintojakso on vaihtoehtoinen arabian aineopintoja opiskeleville. Tarjolla myös muille opiskelijoille.

Arabian puhekielen peruskurssi.

Opiskelija syventää valitun arabian puhekielen taitojaan.

Puhekielen peruskurssin jälkeen.

Kurssilla syvennetään puhekielen kieliopin tuntemusta, laajennetaan sanavarastoa ja opiskellaan idiomaattisia ilmauksia.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.