Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 10 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta. Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille aiheeesta kiinnostuneille. Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelman yhteisiin opintoihin valinnaisena ja latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin pakollisena. Opintojaksoa suositellaan myös Eurooppa-opintokokonaisuuden suorittaville opiskelijoille.

Tämän opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on yleisnäkemys kreikkalais-roomalaisen antiikin perinnöstä eurooppalaisen kulttuurin aatteellisessa, tiedollisessa ja aineellisessa kulttuurissa sekä kielissä.

Opintojakso koostuu eri luennoitsijoiden pitämistä luennoista, jotka käsittelevät antiikin perinnön eri aspekteja, esim.

  • kieltä (esim. sivistyssanat, tieteelliset termit, kehitys romaanisiksi kieliksi)
  • kirjallisuutta (eri aspekteja)
  • kasvatusta ja koulutusta
  • kirjahistoriaa (epigrafiikka, papyrologia)
  • materiaalista kulttuuria (taide, arkkitehtuuri)
  • aatehistoriaa (filosofia, uskonto).

Opintojakso suoritetaan esseiden ja muiden tehtävien avulla, jotka perustuvat luentokurssiin ja kurssikirjallisuuteen. Luentokurssilla on eri opettajia, ja opetusmetodit vaihtelevat.

Opintojakson suorittamiseen tarvittava kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Asteikolla 0-5

Opetus järjestetään etäopetuksena (päivitetty 9.11.2010).

Luennot 28 h, luentopäiväkirja ja tehtävät.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Lue lisää tästä ja tästä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Antiikin kreikan opintoja.