Kuva: Pixabay

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille nykykreikan opinnoista kiinnostuneille.

Antaa perustiedot nykykreikasta.

Nykykreikan kielen alkeet: helpohkoja tekstejä, perussanastoa, osa kielen peruskielioppia.

Asteikolla 0–5. Arvosanoihin 2‒3 edellytetään, että opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita sekä selviytyy yksinkertaisista keskusteluista, ymmärtää selkeästi puhuttua nykykreikkaa sekä pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. Arvosanoihin 4‒5 edellytetään, että opiskelija hallitsee kielen kieliopin pääpiirteet sekä osaa soveltaa ja hyödyntää oppimaansa kieliopillista osuutta puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää kurssin kahdessa eri osassa.
Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.