Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Tavoitteena on, että opiskelijan englannin kielen taitotaso on perusopintojen jälkeen eurooppalaisella viitekehyksellä seuraava:

Kuullun ymmärtäminen C1.2.

Puhuminen B2.2-C1.1

Luetun ymmärtäminen C1.2

Kirjoittaminen B2.2-C1.1

Kokonaisuuden jokainen kurssi on suoritettava hyväksyttävästi ennen kokonaisarvosanan muodostamista. Matemaattinen, painotettu keskiarvo.

0-5.

Englannin perusopinnot (30 op) järjestetään kolmen lukukauden (syyslukukaudesta 2018 syyslukukauteen 2019) aikana.

Alkukuulustelu

Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu/tasokoe, joka on karsiva. Koe pidetään maanantaina 20.8.18 klo 16-18 Helsingin aikuisopistolla, Töölöntullinkatu 8.

Aineisto

Tasokokeeseen luetaan seuraavat tekstit (yht. 44 s.), jotka edustavat joitakin englannin opinnoissa keskeisiä aihealueita:

1) Davies, Alan. 2004. The Native Speaker in Applied Linguistics. Teoksessa Alan Davies and Catherine Elder (toim.) Handbook of Applied Linguistics. (Blackwell Handbooks in Linguistics). Oxford: Blackwell Publishing, s. 431-450. Saatavilla Helsingin yliopiston kirjastossa e-kirjana.

2) Timmis, Ivor. 2015. Pronouns and identity: A case study from a 1930s working-class community. ICAME Journal 39, 111-134. Saatavilla täällä.

Teksti 1:

Helka-tietokannan linkki e-kirjaan: E-kirja on luettavissa vain yliopiston verkossa. Lisätietoa täältä.

Helka-tietokannan linkki painettuun kirjaan

Kirjastossa on yksi kappale, jota ei saa kotilainaan, mutta kirjastossa voi käydä kopioimassa artikkelin.

Ohjeet valmistautumiseen:

 • Tasokoe perustuu etukäteen luettavaan aineistoon
 • Kokeessa testataan kykyä omaksua ja käsitellä aineiston keskeisiä asiasisältöjä ja soveltaa niitä tehtävissä annettavien ohjeiden mukaisesti
 • Valmistaudu kokeeseen perehtymällä teksteihin siten, että pystyt koetilanteessa
  1. vastaamaan lyhyisiin englanninkielisiin kysymyksiin niiden sisällöistä
  2. kirjoittamaan niiden pohjalta lyhyitä englanninkielisiä kirjoitelmia, joissa esittelet ja pohdiskelet aineistoissa esitettyjä näkökantoja, huomioita ja tuloksia.
 • Vastausten arvioinnissa otetaan huomioon sekä sisällön oikeellisuus että kieliasu
 • Lue aineiston tekstit huolellisesti, sillä niitä ei saa ottaa mukaan koetilaisuuteen. Älä kuitenkaan opettele ulkoa tekstejä vaan varmista, että myös ymmärrät lukemasi!

Ennen opintojen alkamista järjestetään orientaatiotilaisuus ma 10.9. klo 15.30-16.15 Helsingin aikuisopistolla.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.