Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen:

  • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
  • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
  • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
  • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Opintojakso suoritetaan pienryhmäopetuksena. Kurssi sisältää suullisia keskusteluja ja esityksiä sekä kirjallisia tehtäviä (yhteensä n. 8-10 sivua; n. 2500 sanaa). Kirjallisista tehtävistä voidaan työstää useampia versioita vertaispalautteen ja opettajapalautteen avulla.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).