Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Suoritettuasi opintojakson

i) osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta

ii) osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä

iii) osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Kurssi koostuu luennoista, jotka liittyvät sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Yhdysvaltojen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Luentojen aiheita ovat ihmiset, maantiede, kielet, politiikka, arkielämä, media, koulutus ja populaarikulttuuri. Opiskelija valitsee joko Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen kulttuuria käsittelevän kurssin, jossa syvennytään joihinkin keskeisiin aihepiireihin. Kurssilla opiskelijat jakautuvat pienryhmiin ja pitävät esitelmän jostain kurssin teemasta. Aihepiirejä voivat olla alueet, identiteetit, perustuslailliset ja valtiolliset asiat, taide, tavat ja rituaalit.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).