Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen:

a. osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä

b. osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti

c. ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen

d. osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä

e. tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Kurssilla käsitellään tekstejä, käännöksiä ja keskustellaan sujuvan tekstin tuottamisesta sekä käännösperiaatteista. Kurssilla käsitellään viikoittaisia kotitehtäviä.

Ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).