Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  1. kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  2. havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  3. tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
  4. transkriboida standardienglantien äänteitä
  5. kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
  6. suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.

Luentokurssi ja pienryhmät.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai kurssin alussa.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).