Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  1. tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
  2. määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
  3. analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
  4. tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
  5. tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
  6. tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.

Opintojakso esittelee englannin kielen perusrakenteet ja rakenneanalyysissa käytettävää terminologiaa.

Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey K. 2005. A Student's Introduction to English Grammar. (Chapters 1-7). Cambridge: Cambridge UP.

Asteikolla 0-5.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).