Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan sekä tutustua englannin kielen eri alueisiin.

Opintojakson suoritettuasi

· olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen

· hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä

· olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta

· olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa

· olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kielenkäytön tutkimuksen peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin erityisesti englannin kielen tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu myös laitoksella tehtävään englannin kielen kielitieteelliseen tutkimukseen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:

  • Sosiolingvistiikka
  • Pragmatiikka
  • Diskurssianalyysi
  • Genreanalyysi

Ilmoitetaan opetusohjelmassa tai kurssin alussa.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa englannin perusopintoja (30 op).