Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 11.3.2020
12:15 - 13:45
To 12.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 18.3.2020
12:15 - 13:45
To 19.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 23.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 25.3.2020
12:15 - 13:45
To 26.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 30.3.2020
12:15 - 13:45
Ke 1.4.2020
12:15 - 13:45
To 2.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 6.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 8.4.2020
12:15 - 13:45
To 16.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.4.2020
12:15 - 13:45
To 23.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.4.2020
12:15 - 13:45
Ke 29.4.2020
12:15 - 13:45
To 30.4.2020
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille hindin kielestä kiinnostuneille.

Hindi 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Hindi 1 A (5 op)
Hindi 1 B (5 op)
Hindi 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Suoritettuasi opintojakson Hindi 1 15 op hallitset devanagari-kirjoituksen, osaat ääntää hindiä ottaen huomioon kielen prosodiset ominaisuudet, selviät arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenet lukemaan ja kääntämään helppoja hindinkielisiä tekstejä. Pystyt kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaasi, lähiympäristöäsi, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät hindin kielen perusrakenteen, hallitset hindin peruskieliopin ja osaat hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussasi.

Kurssilla opitaan devanagari-kirjoitus, harjoitellaan ääntämistä, käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja adjektiivien taivutus, pronominit, verbien taivutusjärjestelmä sekä yleisimmät sävyttävät apuverbit.

Jakso on osa Hindi 1 (15 op)-kurssia.

Asteikolla 0-5

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen läsnäolo) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot hindin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.

Lue lisää tästä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Jakso on osa Hindi 1, 15 op-kurssia.