Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

kurssin opetus elokuussa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelman kommunikaatio ja kognitio -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelija oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Kognitiotieteen olemus ja tutkimuskohde. Keskeiset lähitieteenalat ja niiden kontribuutiot kognition tutkimukseen. Opintojakson lähestymistavassa painotetaan sitä miten mielen toimintaa ja käyttäytymistä voidaan tarkastella täsmällisesti ja luonnontieteellisestä viitekehyksestä. Vaikka pääpaino on ihmisen kognitiossa, myös muiden organismien kognitio ja tekoäly ovat mukana kurssin teemoissa.

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat:

  • Symbolisysteemihypoteesi ja komputaation käsite. Hakuavaruuden, rekursiivisen ongelmanratkaisun ja heuristiikan idea psykologiassa ja tekoälyssä. Komputationaalinen hypoteesi vs. ”tietokonemetafora”.
  • Ihmisäly vs. tekoäly.
  • Havainnot ja mielikuvat representaatioina. Fenomenaalinen, kognitiivinen ja neuraalinen tarkastelutapa.
  • Kieli ja käsitteet. Produktiivisuus, systemaattisuus & kompositionaalisuus.
  • Merkityksen ja tietoisuuden filosofiset ongelmat.
  • Behaviorismi, klassinen kognitiotiede ja modernit suuntaukset.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Luennot ja tentti

Tentti:

Uusinnat:

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opetuksen alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.