Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 5.9.2018
10:15 - 11:45
To 6.9.2018
12:15 - 13:45
Ma 10.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 12.9.2018
10:15 - 11:45
To 13.9.2018
12:15 - 13:45
Ma 17.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 19.9.2018
10:15 - 11:45
To 20.9.2018
12:15 - 13:45
Ma 24.9.2018
10:15 - 11:45
Ke 26.9.2018
10:15 - 11:45
To 27.9.2018
12:15 - 13:45
Ma 1.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 3.10.2018
10:15 - 11:45
To 4.10.2018
12:15 - 13:45
Ma 8.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 10.10.2018
10:15 - 11:45
To 11.10.2018
12:15 - 13:45
Ma 15.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 17.10.2018
10:15 - 11:45
To 18.10.2018
12:15 - 13:45
Ma 29.10.2018
10:15 - 11:45
Ke 31.10.2018
10:15 - 11:45
To 1.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 5.11.2018
10:15 - 11:45
Ke 7.11.2018
10:15 - 11:45
To 8.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 12.11.2018
10:15 - 11:45
Ke 14.11.2018
10:15 - 11:45
To 15.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 19.11.2018
10:15 - 11:45
Ke 21.11.2018
10:15 - 11:45
To 22.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 26.11.2018
10:15 - 11:45
Ke 28.11.2018
10:15 - 11:45
To 29.11.2018
12:15 - 13:45
Ma 3.12.2018
10:15 - 11:45
Ke 5.12.2018
10:15 - 11:45
Ma 10.12.2018
10:15 - 11:45
Ke 12.12.2018
10:15 - 11:45
To 13.12.2018
12:15 - 13:45
Ma 14.1.2019
10:15 - 11:45
Ke 16.1.2019
10:15 - 11:45
To 17.1.2019
12:15 - 13:45
Ma 21.1.2019
10:15 - 11:45
Ke 23.1.2019
10:15 - 11:45
To 24.1.2019
12:15 - 13:45
Ma 28.1.2019
10:15 - 11:45
Ke 30.1.2019
10:15 - 11:45
To 31.1.2019
12:15 - 13:45
Ma 4.2.2019
10:15 - 11:45
Ke 6.2.2019
10:15 - 11:45
To 7.2.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.2.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.2.2019
10:15 - 11:45
To 14.2.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.2.2019
10:15 - 11:45
Ke 20.2.2019
10:15 - 11:45
To 21.2.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.2.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.2.2019
10:15 - 11:45
To 28.2.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.3.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.3.2019
10:15 - 11:45
To 14.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.3.2019
10:15 - 11:45
Ke 20.3.2019
10:15 - 11:45
To 21.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.3.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.3.2019
10:15 - 11:45
To 28.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 1.4.2019
10:15 - 11:45
Ke 3.4.2019
10:15 - 11:45
To 4.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 8.4.2019
10:15 - 11:45
Ke 10.4.2019
10:15 - 11:45
To 11.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 15.4.2019
10:15 - 11:45
Ke 17.4.2019
10:15 - 11:45
To 25.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 29.4.2019
10:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

225 euroa. Lisätietoja.

Tämän kurssin järjestää kielten koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 2 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa). Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat korean kieltä.

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat lukea ja kirjoittaa käyttäen korean hangul-kirjoitusjärjestelmää
  • osaat käyttää muodollisia ja epämuodollisia kohteliaisuusmuotoja yksinkertaisin lauserakentein
  • osaat tervehtiä ja vastata tervehdyksiin
  • osaat esitellä itsensä ja vastata esittelyihin
  • pystyt osallistumaan keskusteluun
  • osaat kuvailla ja vertailla
  • osaat esittää pyyntöjä
  • osaat kysyä tietoja
  • ymmärrät pääkohdat ja myös tuttuja yksityiskohtia
  • pystyt vähitellen antamaan tietoja.

- Hangul (korean aakkosto)

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksiä ja käyttöä sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät kansallisuuteen, ammatteihin, koulutarvikkeisiin, päivittäistavaroihin, paikkoihin ja sijaintiin, numeroihin, viikonpäiviin, ruokaan, rahaan, säähän ja vuodenaikoihin, vapaa-aikaan, perheeseen, puhuttelumuotoihin, aikaan, kehoon ja kehon oireisiin, puhelimeen, liikenteeseen, vaatetukseen, matkustamiseen, tapaamisiin ja esittelyihin, harrastuksiin, kokemuksiin, postiin, pankkiin, ohjeiden antamiseen, tunteisiin ja tietoon.

서울대 한국어 1A & B Student's book and Workbook.

서울대 한국어 2 A Student's book and Workbook.

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Asteikolla 0–5.

Luennot, tehtävät ja kuulustelut. Syys- ja kevätlukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta. Kurssilla on pakollinen läsnäolo. Edellytetään aktiivista osallistumista.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.