Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Tämän kurssin järjestää kielten koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 2 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa). Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Osaa keskustella perusasioista, jotka liittyvät arkeen kuten esitellä itsensä, tehdä ostoksia, tilata ravintolassa yms. ja ymmärtää käsitteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin sekä tavanomaisiin asioihin kuten häneen itseensä, perheeseen, harrastuksiin, säähän ja vastaaviin. Osaa muodostaa yksinkertaisia virkkeitä perustuen peruskieliopin ja noin 1000 sanan hallintaan. Ymmärtää ja kykenee muodostamaan yksinkertaisia ja käyttökelpoisia virkkeitä, jotka liittyvät arkielämään.

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksiä ja käyttöä sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät kansallisuuteen, ammatteihin, koulutarvikkeisiin, päivittäistavaroihin, paikkoihin ja sijaintiin, numeroihin, viikonpäiviin, ruokaan, rahaan, säähän ja vuodenaikoihin, vapaa-aikaan, perheeseen, puhuttelumuotoihin, aikaan, kehoon ja kehon oireisiin, puhelimeen, liikenteeseen, vaatetukseen, matkustamiseen, tapaamisiin ja esittelyihin, harrastuksiin, kokemuksiin, postiin, pankkiin, ohjeiden antamiseen, tunteisiin ja tietoon.

서울대 한국어 1A & B Student's book and Workbook for autumn term

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Asteikolla 0–5. Syyslukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta.

.

Opetus: 50 % verkko-opetusta reaaliajassa Zoomin välityksellä, 50 % lähiopetusta.
Lähiopetus: joka torstai 17.9.alkaen klo 14.15-15.45 sekä tiistai 15.9.-13.10. ja 27.10.-1.12. klo 10-15-11.45.
Verkko-opetus maanantaisin (31.8.-12.10. ja 26.10.-7.12.) klo 10.15-11.45 sekä kahtena ensimmäisenä tiistaina 1.9.-8.9. klo 10.15-11.45 ja torstaina 3.9.-10.9. klo 14.15-15.45.
Kurssi alkaa maanantaina 31.8.klo 10.15-11.45 Zoom-luennolla.

Lue lisää tästä ja tästä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä.

Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.