Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Kurssi on täynnä.

Tämän kurssin järjestää kielten koulutusohjelma.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat syventää korean taitojaan.

Korea 1B -kurssin voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1A -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 1B -kurssille vaadittavat taidot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Osaa keskustella perusasioista ja viestiä arjen henkilökohtaisiin ja sosiaalisen tilanteisiin. Hallitsee noin 1500 - 2000 sanan sanastoon ja hallitsee henkilökohtaisia ja tavanomaisia käsitteitä.

Osaa käyttää epämuodollista & muodollista, vaatimatonta, kohteliasta tyyliä ja kohteliaisuusilmauksia kontekstin mukaan.

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksiä ja käyttöä sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät kansallisuuteen, ammatteihin, koulutarvikkeisiin, päivittäistavaroihin, paikkoihin ja sijaintiin, numeroihin, viikonpäiviin, ruokaan, rahaan, säähän ja vuodenaikoihin, vapaa-aikaan, perheeseen, puhuttelumuotoihin, aikaan, kehoon ja kehon oireisiin, puhelimeen, liikenteeseen, vaatetukseen, matkustamiseen, tapaamisiin ja esittelyihin, harrastuksiin, kokemuksiin, postiin, pankkiin, ohjeiden antamiseen, tunteisiin ja tietoon.

서울대 한국어 2 A Student's book and Workbook for spring term

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Asteikolla 0–5. Kevätlukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta.

Lue lisää tästä ja tästä.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä.

Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.