Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ennen opintoja järjestetään tasokoe, joka on karsiva. Katso kurssikuvaus, kohta Toteutus: Tasokoe.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 4.9.2019
10:15 - 11:45
To 5.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 9.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 16.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 18.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 23.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 25.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
12:15 - 13:45
Ma 30.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 7.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 14.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 16.10.2019
10:15 - 11:45
To 17.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 28.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 4.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
To 28.11.2019
12:15 - 13:45
Ma 2.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
12:15 - 13:45
Ma 9.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
12:15 - 13:45
Ma 13.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
To 16.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
To 23.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
To 30.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 3.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
To 6.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 10.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 11:45
To 13.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 17.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 11:45
To 20.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 24.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 11:45
To 27.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 9.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 11.3.2020
10:15 - 11:45
To 12.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 18.3.2020
10:15 - 11:45
To 19.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 23.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 25.3.2020
10:15 - 11:45
To 26.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 30.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 1.4.2020
10:15 - 11:45
To 2.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 6.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 8.4.2020
10:15 - 11:45
To 16.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.4.2020
10:15 - 11:45
To 23.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.4.2020
10:15 - 11:45
To 30.4.2020
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

225 euroa. Lisätietoja.

Tämän kurssin/nämä opinnot järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu parin opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille.

Ennen opintoja järjestetään tasokoe, joka on karsiva. Opiskelijat valitaan tasokokeen perusteella. Katso kohta "Toteutus ja työtavat".

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat syventää korean taitojaan. Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka opiskelevat korean kieltä.

Korea 2 -kurssin voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1 -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 2 -kurssille vaadittavat taidot.

Opiskelijat syventävät Korea 1 -kurssilla oppimiaan taitoja. He myös

  • ymmärtävät ja osaavat käyttää jo oppimiansa ilmaisuja, lauseketjuja ja kysymyksiä muodollisissa ja epämuodollisissa kielenkäyttötilanteissa
  • pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan
  • ymmärtävät ja pystyvät ilmaisemaan yleisluonteisia asioita ja jossain määrin yksityiskohtia
  • ymmärtävät ja pystyvät käyttämään tunteita koskevia sanontoja
  • ymmärtävät kertomuksia ja pystyvät itse kertomaan
  • osaavat jakaa kirjoituksensa kappaleisiin
  • ymmärtävät pääkohdat ja myös yksityiskohtia lukemistaan autenttisista teksteistä.

- Opintojaksolla käytetään järjestelmällistä lähestymistapaa sanaston, kieliopin ja ääntämyksen oppimiseen. Perusteelliset selitykset esimerkkilauseineen avaavat kieliopillisten elementtien merkityksen ja käytön sekä vahvistavat kieliopillisten käsitteiden ymmärrystä.

- Kurssilla käsiteltävän sanaston oppiminen tehostuu tarkoituksenmukaisissa oppimistilanteissa, jotka liittyvät akateemiseen elämään ja kulttuuriin, tapoihin, säähän, ruokaan ja ruoanlaittoon, vaatekokoihin ja ostoksiin, ajanvarauksiin, vikoihin ja korjauksiin, onnettomuuksiin, juhlapäiviin, rakkauteen ja avioliittoon, työtehtäviin, kuntoiluun ja ruumiinkuntoon, ulkonäköön, kaupunkiin ja maaseutuun, kotielämään, mielentiloihin, muotojen kuvailuun, huhuihin, teatteriin ja näyttelemiseen, taitoihin, sairauksiin, urheiluun, voittoon ja häviöön, asenteisiin ja moitteisiin, sananlaskuihin ja idiomeihin, arvostukseen, arviointiin, mielipiteisiin ja toimintaan, kulttuuriin, luonteenpiirteisiin sekä tunteisiin ja mielialaan.

서울대 한국어 2 B Student's book and Workbook.

서울대 한국어 3 A & B Student's book and Workbook.

Lisäaineistoa on MOODLEssa.

Arvosteluasteikko: 0–5

Luennot, tehtävät ja kuulustelut. Syys- ja kevätlukukauden lopussa pidettävissä kuulusteluissa testataan kuullun ja luetun ymmärtämistaidot, suulliset taidot ja kirjoitustaidot sekä kieliopin hallinta. Kurssilla on pakollinen läsnäolo. Edellytetään aktiivista osallistumista.

Opetus on englanniksi.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Tasokoe:

Ennen opintoja järjestetään tasokoe, joka on karsiva. Opiskelijat valitaan kurssille tasokokeen perusteella. Tasokoe järjestetään pe 30.8. kello 9.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tasokokeeseen ilmoittaudutaan ajalla 1.7.-20.8.19. Tasokoe on maksuton. Ilmoittaudu tasokokeeseen tästä.

Tasokoemateriaali: 서울대 한국어 1A ja 1B (student's book and workbook). ISBN : 9788953934283, 9788953934290, 9788953934405, 9788953934412.

Tulokset ilmoitetaan osallistujille pe 30.8. iltapäivällä. Samalla kurssille hyväksytyille annetaan kurssin ilmoittautumisohjeet.

Korea 2 -kurssille ja tasokokeeseen voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1 -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 2 -kurssille vaadittavat taidot. Korea 1 - kurssin osaamistavoitteet näet tästä.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.