Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille hollannin opinnoista kiinnostuneille.

– pakollinen Hollannin kieli ja kulttuuri I - opintokokonaisuuden opiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille.

– kielten kandiohjelma

– osa opintokokonaisuutta ”Hollannin kieli ja kulttuuri I”

Hollanti 1 tai vastaavat tiedot.

Opintojakson tavoitteena on kehittyvä peruskielitaito. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Kurssilla harjoitellaan kaikkia osa-alueita (lukemista, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista). Opintojakso sisältää sanasto- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Kurssisuoritus edellyttää pakollista läsnäoloa kontaktiopetuksessa; mikäli opiskelijalla on enemmän poissaoloja tai jos opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen, hänen tulee suorittaa loppukokeen lisäksi suullinen tentti.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.