Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot sopivat kaikille portugalin kielestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuus on pakollinen kielten koulutusohjelman portugalin opintosuunnan opiskelijoille sekä valinnaisten perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Perusopinnot suoritettuasi sinulla on peruskielitaito portugalissa.

Tunnistat kielen rakenteita ja osaat analysoida niitä.

Kommunikaatiotaitosi on kasvanut.

Tunnet Portugalin kirjallisuutta, historiaa ja kulttuuria.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinun tulisi saavuttaa seuraavat eurooppalaiset kielitaitotasot:

  • kuullun ymmärtäminen A2
  • puhuminen A2
  • luetun ymmärtäminen A2
  • kirjoittaminen A2

Portugalin perusopinnot (30 op) - AYKIK-PO100 koostuu seuraavista jaksoista:

Portugali 1 A

Portugalin historia ja kulttuuri

Portugali 1 B

Fonetiikka, fonologia ja ääntäminen

Arvosana muodostuu yksittäisten opintojaksojen arvosanojen keskiarvosta.

Opinnot ovat osa kielten koulutusohjelman opintoja.