Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Hyvä huomioida: opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 8 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta. Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille portugalin kielestä kiinnostuneille.

Portugalin 1 A ja 1 B

Opintojakson suoritettuasi hallitset portugalin fonologian ja fonetiikan käsitteet ja pystyt kuvailemaan eri äänteitä ja niiden esiintymistä eri konteksteissa ja portugalin varieteeteissa. Hallitset valitsemasi kielimuodon ääntämisen.

Opintojakson aikana tutustutaan portugalin fonologiaan ja fonetiikkaan sekä harjoitellaan ääntämistä.

Teorian ja harjoitukset sisältävän oppimateriaalin jakaa opettaja.

Suositeltavaa kurssikirjallisuutta:

Espada, Francisco. Manual de Fonética. Exercícios e Explicações. Lidel, 2006.

Pekka Posio, Portugalin kielioppi. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2011/SanomaPro, 2013.

Asteikolla 0-5.

Aikataulu.

Lue lisää.

Alustavan suunnitelman mukaan kurssi järjestetään lähiopetuskurssina. Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. (päivitetty 25.11.20)

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kielten koulutusohjelman yhteistyönä. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.