Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja swahilin opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen swahilin perusopintoja opiskeleville.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Swahili 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Swahili 1 A (5 op)
Swahili 1 B (5 op)
Swahili 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suorittuasi opintojakson Swahili 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät swahilin kielen perusrakenteen ja osaat tunnistaa kielimateriaalista leksikaaliset yksiköt sekä niihin liittyvät taivutus- ja johdinliitteet ja ymmärtää näiden perusmerkitykset. Hallitset siis swahilin kieliopin rakenteen ja sanojen muodostamisen sekä näiden tyypillisimmät käyttötavat. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiiviluokat ja konkordijärjestelmä, verbien taivutusjärjestelmä, verbien johtaminen sekä pronominit.

Aunio (2007), Mambo vipi? Swahilin alkeisoppikirja.

Muut materiaalit jaetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

la-su 4.-5.5.19 klo 9-15
moodle-työskentelyä
la-su 18.-19.5.19, la klo 9-14, su klo 9-15
moodle-työskentelyä
la-su 8.-9.6.19, la klo 9-14, su klo 9-15
la 15.6.19 klo 9-14)

Opettaja: FM Sami Jansson

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.