Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.2.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.2.2019
10:15 - 11:45
Pe 22.2.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.2.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.2.2019
10:15 - 11:45
Pe 1.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 11.3.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.3.2019
10:15 - 11:45
Pe 15.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 18.3.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.3.2019
10:15 - 11:45
Pe 22.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 25.3.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.3.2019
10:15 - 11:45
Pe 29.3.2019
12:15 - 13:45
Ma 1.4.2019
12:15 - 13:45
Ke 3.4.2019
10:15 - 11:45
Pe 5.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 8.4.2019
12:15 - 13:45
Ke 10.4.2019
10:15 - 11:45
Pe 12.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 15.4.2019
12:15 - 13:45
Ke 17.4.2019
10:15 - 11:45
Pe 26.4.2019
12:15 - 13:45
Ma 29.4.2019
12:15 - 13:45
Pe 3.5.2019
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Tämän kurssin järjestää koulutusohjelma. Tälle kurssille on varattu 5 opiskelijan kiintiö, joka on tarkoitettu Avoimen opiskelijoille. Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa). Mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, niin voit ilmoittautua koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille ja swahilin opinnoista kiinnostuneille. Se on pakollinen swahilin perusopintoja opiskeleville.

Swahili 1 A (5 op) ja Swahili 1 B (5 op)

Swahili 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Swahili 1 A (5 op)
Swahili 1 B (5 op)
Swahili 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suorittuasi opintojakson Swahili 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Ymmärrät swahilin kielen perusrakenteen ja osaat tunnistaa kielimateriaalista leksikaaliset yksiköt sekä niihin liittyvät taivutus- ja johdinliitteet ja ymmärtää näiden perusmerkitykset. Hallitset siis swahilin kieliopin rakenteen ja sanojen muodostamisen sekä näiden tyypillisimmät käyttötavat. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 800 sanaa.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita, esimerkiksi itsensä ja perheensä esitteleminen, ostoksilla käyminen, matkustaminen, sairastaminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiiviluokat ja konkordijärjestelmä, verbien taivutusjärjestelmä, verbien johtaminen sekä pronominit.

Aunio (2007), Mambo vipi? Swahilin alkeisoppikirja.

Muut materiaalit jaetaan kurssilla.

Asteikolla 0-5

Opintojakso on yhteisopetusta. Kielten koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Lue lisää tästä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.