Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Kuvaus

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten maisteriohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinainen Lähi-itä" opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) uskonnollisista ominaispiirteistä, noin 3500 eaa. - 337 jaa. Opiskelija tuntee tärkeimmät jumalkunnat ja hahmottaa alueen muuttuvia uskonnollisia perinteitä ja niiden suhdetta polittiseen historiaan.

Opintojaksossa perehdytään muinaisen Lähi-idän uskontoihin, niiden välisiin suhteisiin ja muutoksiin.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo). Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.