Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kesä 2021 2 Cr Verkkokurssi 29.7.2021 - 17.9.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2021 2 Cr Verkkokurssi 28.1.2021 - 25.3.2021 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, lkv. 2020-2021 2 Cr Kurssi 25.8.2020 - 31.12.2020 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kesä 2020 2 Cr Verkkokurssi 25.5.2020 - 23.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2020 2 Cr Verkkokurssi 10.1.2020 - 2.3.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2019 2 Cr Kurssi 16.9.2019 - 8.10.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2019 2 Cr Kurssi 27.8.2019 - 26.9.2019 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kesä 2019 2 Cr Verkkokurssi 2.8.2019 - 30.8.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2019 2 Cr Kurssi 14.1.2019 - 25.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2018 2 Cr Kurssi 23.8.2018 - 25.9.2018 Helsinki Helsingin evankelinen opisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi) kesä 2018 2 Cr Kurssi 15.5.2018 - 11.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), kevät 2018 2 Cr Verkkokurssi 5.3.2018 - 27.3.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), syksy 2017 2 Cr Kurssi 13.11.2017 - 11.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto
Akateemiset tekstitaidot (suomi), Helsingin evankelinen opisto, syksy 2017 2 Cr Kurssi 27.9.2017 - 26.10.2017 Helsinki Helsingin evankelinen opisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille ja seuraaville Helsingin yliopiston kandi- ja koulutusohjelmille:

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

  • tieteellisen tekstin ominaispiirteet
  • työelämän kirjoittaminen
  • referointi, kommentointi ja argumentointi
  • lähteiden käyttö
  • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely
  • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus
  • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Oppimateriaali

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijalta edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan.