Kuva: Pixabay

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta. Kurssille voi ilmoittautua 28.5.2020 asti.

Kuvaus

Opintojakso sopii viestinnän parissa työskenteleville sekä kaikille tieteellisestä kirjoittamisesta kiinnostuneille ja seuraaville Helsingin yliopiston kandi- ja koulutusohjelmille:

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat
Eläinlääketieteen kandiohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Kemian, geotieteiden ja maantieteen koulutusohjelmat
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajien koulutusohjelma
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmat
Ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden koulutusohjelmat
Kasvatustieteiden kandiohjelmat
Logopedian kandiohjelma
Psykologian kandiohjelma

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida
 • hallitsee lähteiden käytön
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kielijelppi-verkkomateriaali, ks. www.kielijelppi.fi

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille ja pienryhmätyöskentelyyn verkossa sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista verkkoluentoihin ja pienryhmätyöskentelyyn.

Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Verkkoluennot ja verkkotallenteet yht. 8 t + harjoitukset eli pienryhmätapaaminen verkossa 4 t (sis. ryhmän yhteinen kirjoitustehtävä) + itsenäinen työskentely ja opettajan ohjausta verkossa + henk.koht. kirjoitustehtävä + reflektoiva osio (oppimispäiväkirja) + omatoiminen työskentely

Opiskelija laatii pienryhmän kanssa kolme opettajan ohjeistamaa kirjoitustehtävää (yhteispituus 2-3 sivua). Lisäksi opiskelija laatii annettujen ohjeiden perusteella henkilökohtaisen kirjoitustehtävän (2 sivua) sekä reflektoivan oppimispäiväkirjan (2 sivua) verkkoluennoista ja -tallenteista, pienryhmäharjoituksista ja itsenäisestä työskentelystä ohjauksineen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 25.5.2020 Moodle-sivulla on nähtävillä myös ohjeistus ennakkotehtävään, joka tulee suorittaa ensimmäiseen verkkoluentoon mennessä.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Aikataulu:

- vko 22: alk. ma 25.5.: esittäytyminen & kurssin esittelyvideo avautuu katsottavaksi

- vko 23: ma 1.6. esittäytyminen ja ilmoittautuminen pienryhmään viimeistään

- vko 23: verkkoluennot yht. 8 t: ma 1.6. (3 t) ja ti 2.6. (3 t) klo 16.30-19.00, to 4.6. (2 t) klo 16.30-18.00, tietoiskuvideot avautuvat katsottavaksi

- vko 24: pienryhmätyöskentely 4 t: ma 8.6. klo 16.30-19.45, opettaja ei reaaliaikaisena läsnä

- vko 24-25: tehtävien työstämistä (pienryhmätehtävät ja yksilötehtävät)

- vko 26: ma 22.6. pienryhmätehtävän palautus viim., ti 23.6. yksilötehtävän palautus viim.

- vko 28: annan täydennyspyynnöt tehtäviin ja tulokset, tehtävätäydennysten pal. ma 20.7. mennessä

- vko 30: tehtävätäydennysten arviointi ja tulokset

Opintojakso vastaa vuosien 2016-17 Helsingin yliopiston opetussuunnitelman opintojaksoja

 • 99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet
 • 99191 Suomenkielinen kirjallinen viestintä
 • 99619 Tieteellinen kirjoittaminen
 • 79910 Tieteellinen kirjoittaminen