Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.8.2021
16:30 - 19:00
Ti 3.8.2021
16:30 - 19:00
Ke 4.8.2021
16:30 - 19:00
Ma 9.8.2021
16:30 - 19:00
Ti 10.8.2021
16:30 - 19:00
Ke 11.8.2021
16:30 - 19:00
Ma 16.8.2021
16:30 - 19:00
Ti 17.8.2021
16:30 - 19:00
Ke 18.8.2021
16:30 - 19:00
Ma 23.8.2021
16:30 - 17:15

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 30 euroa.
Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Kuvaus

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Kurssilla käsitellään paljon kielioppia ja tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kuunteluharjoitusten pohjalta käydään keskusteluja ja tehdään sanelutehtäviä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Aihepiireinä perhe-elämä, työ ja opiskelu. Kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen lisäksi kurssilla käsitellään seuraavat kielioppiasiat: tanwin, määräinen artikkeli, suku, luku, sijamuodot, yksinkertainen nominaalilause, nisba-adjektiivin muodostus ja monikon muodostusta.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One,3. painos. Kpl 1.
Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssin aikana käytetään opettajan antamaa oppimateriaalia, joka sijaitsee Moodlessa.

Kurssin alussa käytetään opettajan antamaa oppimateriaalia. Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds, Brustad, Kristen et al., 2. painos (1995) ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos (2010) ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

KOHDERYHMÄ:

Kurssi sopii kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille, JOO-opiskelijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita arabian opiskelusta.

EDELTÄVÄT OPINNOT:

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

OSAAMISTAVOITTEET:

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.


TYÖSKENTELYTAVAT:

Verkkokurssi, jolla on ZOOM-verkkoluentoja: ma, ti, ke 2.8.- 18.8. klo 16.30-19 ja ma 23.8. klo 16.30-17.15

Moodlessa on tarkemmat ohjeet verkkoluentoihin osallistumisesta.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten Zoom-luentojen lisäksi. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä.

Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds (Brustad et al., 2. painos ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.8.2021.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Verkkotentti: ma 30.8.2021 klo 17:00-20:00
Uusintatentti: ke 29.9.2021 klo 17:00-20:00

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (kuten pidennetty vastausaika), ilmoita tarpeesta hyvissä ajoin ja viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Lue lisää: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Lisätietoa ja ohjeita: Tentit

ARVIOINTI:

Asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssilla on verkkotentti, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen.

Verkkokurssi, jolla on Zoom-luentoja + harjoituksia + verkkotentti