Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 10.9.2018
16:00 - 20:00
Ma 17.9.2018
16:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

lmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Starting level CEFR B2

The aim of the course is for students to activate and develop skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence in communicating in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

 • understand general and academic/professional spoken English
 • discuss/present in academic/professional English fluently and spontaneously
 • read and understand academic/professional English texts
 • write academic/professional English texts clearly and accurately
 • take responsibility for their own learning and become more autonomous language learners, in order to promote life-long learning.

Depending on the particular needs of the group, the course will include

 • field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
 • reading the material, applying appropriate strategies
 • writing texts relevant to the students' academic and professional needs
 • presenting and discussing topics related to the fields of study
 • becoming familiar with strategies and tools for future language development.

Ryhmätapaamiset ja yksilölliset keskustelut (sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa) sekä kielityötä oman suunnitelman mukaan itsenäisesti ja/tai Skills Support Group-pienryhmissä.

Pakolliset ryhmätapaamiset ma 10.9.18 klo 16.00-20.00 ja ma 17.9.18 klo 16.00-18.00

Paikka:

Ma 10.9.18: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, ALMS-huone (sh 318)

Ma 17.9.18: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, ALMS-huone (sh 318)

Opettaja antaa Moodle-osoitteen ja kurssiavaimen tunnilla.

Pass/fail

The course uses peer evaluation, self-evaluation and evaluation by the teacher. The Language Centre requires students to attend approximately 75% of the classes.

Kurssi toteutetaan ALMS-oppimisympäristössä:

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista, työskentelyä autenttisissa tilanteissa ja oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttaa sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija käyttää kieltä ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. ALMS-ympäristö antaa vapauden kehittyä ja kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Opiskelija voi opiskella yksin, parin kanssa tai ryhmissä sekä opettajan johdolla että itsenäisesti oman oppimissuunnitelmansa mukaan. ALMS-ryhmissä voit suorittaa tutkintoosi vaadittavat englannin opintojaksot. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee riippuen opiskelijan omasta opintosuunnitelmasta ja valinnoista. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista (5 t ja 2 t) ja kolme yksilöllistä tapaamista (15 min) ovat kaikille pakollisia. Lisätietoa kurssin kotisivuilla www.helsinki.fi/kksc/alms

Learner Duties in ALMS

• First group session (5 hrs) - consisting of reflecting about language learning, discussing personal learning styles and recalling histories, analyzing strategies, needs and objectives, and making preliminary plans.

• Second group session (2 hrs) - plans are finalised and learning contracts discussed. Group and individual projects are also agreed upon.

• Individual counselling meetings with the ALMS counsellor in the beginning, middle and end of the programme. These are fifteen-minute face-to-face meetings which provide students with support and opportunities to discuss and reflect on their choices, plans, self-evaluation and progress with their counsellors.

• Planning, monitoring progress and evaluating learning and learning outcomes. A personal study plan, a learning contract and a diary/LOG are used as tools in the reflection process.

• Participation in the relevant group project sessions

Depending on the particular needs of the group, the course will include

 1. field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
 2. reading the material, applying appropriate strategies
 3. writing texts relevant to the students’ academic and professional needs
 4. presenting and discussing topics related to the fields of study
 5. becoming familiar with strategies and tools for future language development