Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit) sekä menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen. Laajempi espanjankielisen maailman tuntemus, kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa ja itsensä ilmaiseminen vaivattomammin.

Aihepiirit: työskentely ja opiskelu ulkomailla, nyky-yhteiskunta, ruokakulttuuri Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 1-7

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opetus:

44 t + 37t itsenäistä työskentelyä + tentti

Tiistaisin ja torstaisin klo 8:30-11:45 ajalla 5.1.-2.3., ei opetusta 23.2. ja 25.2. + pari taukoviikkoa ryhmän kanssa sovittuna aikana (13 x 4t =52 t)

Tenttiohjeet


Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.