Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit) sekä menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen. Laajempi espanjankielisen maailman tuntemus, kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa ja itsensä ilmaiseminen vaivattomammin.

Aihepiirit: työskentely ja opiskelu ulkomailla, nyky-yhteiskunta, ruokakulttuuri Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Mäkinen–Riiho–Torvinen, ¿Qué tal? 2 (teksti- ja harjoituskirjat, kpl 1–8), 2007 painos (tai uudempi).

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty/hylätty

Opetus:

1.9.2020-8.12.2020

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.