Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Peruskieliopin tuntemuksen ja sanavaraston laajentaminen, perheestän, suvustaan ja menneistä tapahtumista kertominen sekä matkailijan Italiassa selviäminen.

Aihepiirit: vuoden kulku, ruoka- sekä vaatekaupoissa asiointi, matkustaminen, perhesuhteet, lomanvietto, arjen tapahtumat.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Bella vista 1, kpl 9–14.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

  • Lähtötaso CEFR A1 (pdf).
  • Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen verkkosivuilta.

Voidaan käydä yhtä aikaa Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 -kurssin kanssa.