Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on harjoitusten avulla oppia ymmärtämään eri tyyppistä tekstejä ja vastamaan niitä koskeviin tehtäviin.

Kurssi muodostuu yhdestä tapaamisesta ja verkossa itsenäiseti tehtävistä harjoituksista.

Aihepiirit: koulu, perhe, työelämä,musiikki, yhteiskunta etc.

Verkkokurssi

o kotitehtävät

o itsenäistä työskentelyä 80 t sekä tapaaminen 1 t.

Jaetaan kurssilla.

Arviointi perustuu osaamistavoitteessa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Koska kurssi on ajastettu opiskelijan pitää suorittaa ja lähettää opettajalle 80 % tehtävistä ajallaan.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

Voidaan kaydä yhtä aikaa jatkokurssi 1:n kanssa.