Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 • Lähtötaso CEFR A2 (pdf).
 • Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
 • osata kertoa tulevaisuudesta
 • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
 • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
 • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia
 • Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.
 • Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
 • Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • kurssiin sisältyy tehtäviä sekä loppukoe
 • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Opetus:

15.3.2021-28.4.2021

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.