Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, lukiokurssit 1-6.

Sanavaraston laajemtaminen, kielen eri osa-alueiden tuntemuksen syventäminen ja aiemmin hankitun kielitaidon kertaaminen.

Lähiopiskelua kerran viikossa.

-verbioppia ja sanastoa (relatiivipronominit (il/la quale, i/le quali), adjektiivin paikka, gerundi, passiivi (essere/venire + partisiipin perfekti, passato remoto, konjunktiivin preesens, perfekti, infinitiivin mennyt aika, liittokonditionaali, si-passiivi + adjektiivit ja refleksiiviverbit)

-aihepiirit: taide, Italian historia, italialainen elokuva, ympäristö ja ympäristösuojelu, Italian luonto, erilaisia tekstityyppejä.

Kurssi

  • Lähiopiskelua 28 t, verkkotyöskentelyä 14 t ja itsenäistä työskentelyä 38 t
  • sovitussa aikataulussa tehdyt tehtävät
  • läsnäolovelvoite 75 %

-oppikirja Italiano per passione, Ciro Imperato, Katri Kuusela & Sari Meurman, FINN LECTURA (kappaleet 1-5)

Ryhmä/parityöskentely ja kommunikatiivinen lähestymistapa

Arviointi perustuu säännölliseen ja aktiiviseen osallistumiseen lähiopiskelussa sekä verkko- ja pari/ryhmätyöskentelyyn sekä väli- ja loppukokeeseen.

Arvosana: hyväksytty/hylätty