Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Lukiosta saadut hyvät taidot.

  • harjaannuttaa suullista ilmaisua
  • laajentaa sanavarastoa tekstien avulla

Aihepiirit: mm. yhteiskunta, vapaa-aika, koulu,työ, perhe, internet.

Työ- ja toimintamuodot: pari-ja ryhmätyöskentely.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • 26 tuntia lähiopetusta, 28 tuntia itsenäistä opiskelua
  • läsnäolovelvoite 75 %

Tarkemmat tiedot oppimateriaaleista löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

  • Lähtötaso CEFR A2 (pdf).
  • Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen verkkosivuilta.

Suositellaan ennen B1-lähtötason kursseja.