Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän, tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja, osaa esittäytyä, osaa keskustella lähiympäristössä olevista esineistä, osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä sekä osaa viikonpäivät ja vuorokaudenajat.

Kurssi sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille. Opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä keskusteleminen sekä lähiympäristössä olevista esineistä keskusteleminen. Kurssilla opitaan noin 150 sanaa (mm. maat, ammatit, paikat, viikonpäivät, yleisiä tervehdykset ja verbit). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Tarkemmat tiedot oppimateriaaleista löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä ja harjoituksia, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan pääosin lähiopiskeluna ja osittain verkossa. Kurssi sisältää 39 tuntia lähiopiskelua ja vähintään 42 tuntia itsenäistä työskentelyä. Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kielikeskuksen kursseihin kuuluu vähintään 75 % aktiivinen osallistuminen lähiopiskelukursseilla ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-KOR101 Korean alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op.