Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-KOR001 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Jos olet epävarma osaamistasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opintojakson opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella kellonajoista ja päivämääristä, keskustella suunnitelmista, kysyä ja neuvoa tietä sekä keskustella sijainneista.

Kurssin aiheita ovat mm. juhlapäivät, suunnitelmista keskusteleminen, matkustus sekä tien kysyminen ja neuvominen. Kurssilla opitaan noin 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n. 150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan lähiopiskeluna. Kurssi sisältää 28 tuntia lähiopiskelua ja vähintään 26 tuntia itsenäistä työskentelyä. Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kielikeskuksen kursseihin kuuluu vähintään 75 % aktiivinen osallistuminen lähiopiskelukursseilla ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-KOR102 Korean jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op.