Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR001 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä, on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista, on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista sekä on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdytään mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun, indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1. (Finn Lectura, 2018, 1. tai myöhempi painos, ISBN 978-952-346-089-8.) Kpl 6-10.

Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toteutetaan luokkaopiskeluna, joka sisältää 38 tuntia lähiopiskelua ja noin 43 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista; 75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-POR102 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op.

Ennen syyslukukautta 2020 tarjotuista kursseista tämä kurssi vastaa Kielikeskuksen lukuvuosien 2017-2020 kurssitarjonnan opintojaksoa 999151 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 2 op) sekä lähinnä Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99916 Portugalin jatkokurssi (CEFR A1, 4 op).