Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR101 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on totutellut kuuntelemaan ja ymmärtämään entistä vaativampaa puhuttua kieltä, selviää yhä useammista arjen kielenkäyttötilanteista, on oppinut entistä laajemmin kuvailemaan menneen ajan tapahtumia, on oppinut ilmaisemaan mm. tulevia tapahtumia, oletuksia, toiveita, erilaisia näkökulmia sekä on laajentanut Portugalin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemustaan.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. viestien (kirjeet, kortit, sähköposti ym.) kirjoittaminen, tekniikka ja media, matkustaminen ja majoituksen varaaminen, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, muistoista kertominen. Kieliopissa perehdytään mm. indikatiivin menneisiin aikamuotoihin, futuuriin ja konditionaaliin, imperatiiviin ja konjunktiiviin, relatiivipronomineihin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 2. (Finn Lectura, 2019, 1. tai myöhempi painos, ISBN 978-951-134024-9.) Kpl 1-5.

Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Toteutetaan luokkaopiskeluna, joka sisältää 38 tuntia lähiopiskelua ja noin 43 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista; 75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

Tämän kurssin jälkeen voit osallistua kurssille KK-POR201 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op.

Ennen syyslukukautta 2020 tarjotuista kursseista tämä kurssi vastaa Kielikeskuksen lukuvuosien 2017-2020 kurssitarjonnan opintojaksoa 999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op). Tämä kurssi EI vastaa Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99916 Portugalin jatkokurssi (CEFR A1, 4 op), vaan vaatii vähintään sen tasoiset pohjatiedot.