Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Opintojakso toteutetaan etäopetuskurssina.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 12.8.2020
16:30 - 19:45
To 13.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 17.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 19.8.2020
16:30 - 19:45
To 20.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 24.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 26.8.2020
16:30 - 19:45
To 27.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 31.8.2020
16:30 - 18:00
Ke 2.9.2020
16:30 - 19:45
To 3.9.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä

Efter kursen kan du förstå talad och skriven svenska; ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet; diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke; presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem; se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Aktuella teman med anknytning till studieprogrammet behandlas genom att samtala, lyssna och skriva. Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet.

Opettajan materiaali, joka on pdf-muodossa kurssin Moodle-sivulla. Voit tulostaa tai ladata materiaalin itsellesi. Ota oma kannettava tai tabletti mukaan tunneille, jos haluat käyttää materiaalia sähköisessä muodossa. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa (esim. Fiilin-Hakala: Fullträff, tai Fiilin-Hakala: Därför) tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä.

hylätty, B1: Tyydyttävä taito (TT), B2: Hyvä taito (HT). Asteikko vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa tasoa (laki 424/2003 ja asetus 481/2003.)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä taito tai tyydyttävä taito.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Opintojakso toteutetaan etäopetuskurssina.

Verkko-opetus, itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen koe. Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa.

Tällä ruotsin kurssilla ei ole kontaktiopetusta, mutta luennot järjestetään kurssin alkuperäisinä luentoaikoina video-opetuksena Zoomissa, sekä on lisäksi pienryhmätapaamisia videoyhteyden avulla. Täysin etänä kurssia ei siis ole mahdollista suorittaa. Videotapaamiset ajoittuvat kurssin alkuperäisen opetusajan noin klo 16.30-19.45 välille. Tarkistathan että sinulla on käytössäsi laite, jossa on toimiva netti- ja videoyhteys. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin videoluentoihin sekä kurssitehtävien tekemistä ajallaan.

Ensimmäinen kurssitapaaminen on ke 12.8.2020 klo 16.30 kokouspalvelu Zoomissa. Vahvistaaksesi kurssipaikan, on oltava läsnä ensimmäisessä tapaamisessa. Silloin käymme läpi mm. kurssiohjelman ja muita käytännön asioita. Opettaja lähettää vielä tarkemmat tiedot kurssiohjelmasta sekä kurssin Moodle-linkin elokuun alkupuolella.

Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.8.2020. Opettaja antaa Moodlen kurssiavaimen kurssille ilmoittautuneille.

Tenttipäivät:

Suullinen koe: sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallinen koe Moodlessa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kurssilla:
12.09.2020 klo 9-11
21.10.2020 klo 16:30-18:30
28.11.2020 klo 9-11

Tenttiaika 90 minuuttia. Lisätietoa Moodlessa. Ilmoittautuminen sekä suulliseen että kirjalliseen kokeeseen tapahtuu kurssin aikana opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytännön ohjeita opiskeluun