Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 16.9.2020
16:30 - 19:45
Ke 23.9.2020
16:30 - 19:45
Ke 30.9.2020
16:30 - 19:45
Ke 7.10.2020
16:30 - 19:45
Ke 14.10.2020
16:30 - 19:45
Ke 21.10.2020
16:30 - 19:45
Ke 28.10.2020
16:30 - 19:45
Ke 4.11.2020
16:30 - 19:45
Ke 11.11.2020
16:30 - 19:45
Ke 18.11.2020
16:30 - 19:45
Ke 25.11.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.
Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä

Efter kursen kan du förstå talad och skriven svenska; ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet; diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke; presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem; se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Aktuella teman med anknytning till studieprogrammet behandlas genom att samtala, lyssna och skriva. Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet.

Opettajan materiaali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä.

hylätty, B1: Tyydyttävä taito (TT), B2: Hyvä taito (HT). Asteikko vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa tasoa (laki 424/2003 ja asetus 481/2003.)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä taito tai tyydyttävä taito.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä, eikä kirjallisen taidon kurssille ilmoittauduta erikseen. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Suoritus kirjataan koodille AYKK-RUKASV, Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (2 op) ja AYKK-RUKIRJ Avoin yo: Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (1 op)

Verkko-opetus, itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen koe. Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa.

Opintojakso järjestetään verkkokurssina. Kurssi etenee viikoittain (ajalla 16.9.-25.11.20), ja siihen kuuluu ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä pienryhmätyöskentelyä. Kurssin työmäärä vastaa kolmen opintopisteen kurssin työmäärää. Opetus järjestetään video-opetuksena Zoomissa kurssiaikataulussa ilmoitettuina aikoina. Opiskelija tarvitsee oppitunneille osallistuakseen tietokoneen, jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.

Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 16.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:

Suullinen koe: sovitaan opettajan kanssa.

Kirjallinen koe:

Verkkotentti Moodlessa
30.11.2020 klo 17-19
11.01.2021 klo 17-19
27.02.2021 klo 9-11

Lisätietoa Moodlessa. Ilmoittautuminen sekä suulliseen että kirjalliseen kokeeseen tapahtuu kurssin aikana opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytännön ohjeita opiskeluun