Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Efter kursen kan du

  • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
  • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
  • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Under kursen behandlar vi centrala teman inom ditt eget studieområde, arbetslivet och samhället. Kursdeltagarna medverkar genom sina egna temaval. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat, rapporter, argumenterande texter och e-post. Vi repeterar och övar också grammatik.

ALMS-filosofi

– Studerandena kan studera ensamma eller i smågrupper. Läraren ger stöd och individuell handledning.

– Autonom inlärning (dvs att man studerar på egen hand, utan obligatoriska föreläsningar) betyder att studerande självständigt planerar sitt arbete, sätter mål, fattar beslut om metoder, samt kontinuerligt reflekterar över sin inlärning.

– Självevaluering och reflektion

– Också den sociala sidan utvecklas då studerande jobbar tillsammans och använder språket med varandra.

– Svenska ALMS-kursen erbjuder studerande friheten att utveckla inlärningsförmågan på så sätt att de kan bli mera självständiga och spontana språkbrukare och lär sig att utveckla språkliga färdigheter även i arbetslivet.

Opiskelijoiden valitsema materiaali. Opettajan antama tukimateriaali.

Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa (esim. Fiilin-Hakala: Fullträff, tai Fiilin-Hakala: Därför) tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä, esim. Nätfräsch

hylätty, B1: Tyydyttävät Tiedot (TT), B2: Hyvät Tiedot (HT). Asteikko vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa tasoa (laki 424/2003 ja asetus 481/2003.)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssi järjestetään SVALMS-oppimisympäristössä. Ryhmätapaamisia, itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä, pienryhmätyöskentelyä, yksilöllisiä ohjauskeskusteluja. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee riippuen opiskelijan omasta opintosuunnitelmasta ja valinnoista. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista (14.5. ja 15.5.) ovat pakollisia. Lisäksi yksi pakollinen opetuskerta, 27.5., 28.5. tai 7.8. Lue lisää Svalms-kurssista kohdasta ALMS-filosofi.

Aikataulu (huom! Tarkennuksia tehty 9.8.19):

ti 14.5.19 klo 16.30-19.00, paikka: Kielikeskus (Fabianinkatu 26), sh 204
ke 15.5.19.klo 16.30-19.00, paikka: Kielikeskus (Fabianinkatu 26), sh 204
ti 21.5.19 klo 16.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Vuorikatu 5 C, huone 408 (ohjausta 20 min. joko 21.5. tai 22.5.)
ke 22.5.19 klo 16.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Vuorikatu 5 C, huone 408 (ohjausta 20 min. joko 21.5. tai 22.5.)
ma 27.5.19 klo 16.30 - 19.00, paikka: Kielikeskus, Vuorikatu 5 C, huone 204
ti 28.5.19 klo 16.30-19.00, paikka: Kielikeskus (Fabianinkatu 26), sh 204
ti 11.6.19 klo 16.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Vuorikatu 5 C, huone 408 (ohjausta 20 min. joko 11.6. tai 12.6.)
ke 12.6.19 klo 16.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Vuorikatu 5 C, huone 408 (ohjausta 20 min. joko 11.6. tai 12.6.)
ke 7.8.19 klo 16.30-19.00, paikka: Kielikeskus (Fabianinkatu 26), sh 204
ti 20.8.19 klo 15.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sh 319 (ohjausta 20 min. joko 20.8. tai 21.8.)
ke 21.8.19 klo 15.30-19.45, paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sh 105 (ohjausta 20 min. joko 20.8. tai 21.8.)
ti 27.8.19 klo 16.00-19.30, paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sh 319
ke 28.8.19 klo 16.30-19.00, paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sh 105

Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.5.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tenttipäivät: Suullinen koe: ke 28.8.2019.

Opiskeliija tekee joko kirjallisen portfolion tai kirjallisen kokeen. Portfolion viimeinen palautuspäivä ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallinen koe, tenttipäivät:

07.09.2019 klo 9-11
05.10.2019 klo 9-11
06.11.2019 klo 17-19

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Käytännön ohjeita opiskeluun