Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Kurssi suoritetaan etäopintoina.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Huom! Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2020

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Se on tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien opintoja opiskeleville.

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Efter kursen kan du

  • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
  • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
  • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
  • skaffa och förmedla information från olika källor
  • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Under kursen behandlar vi centrala teman inom ditt eget studieområde, arbetslivet och samhället. Kursdeltagarna medverkar genom sina egna temaval. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat, rapporter, argumenterande texter och e-post. Vi repeterar och övar också grammatik.

ALMS-filosofi

– Studerandena kan studera ensamma eller i smågrupper. Läraren ger stöd och individuell handledning.

– Autonom inlärning (dvs att man studerar på egen hand, utan obligatoriska föreläsningar) betyder att studerande självständigt planerar sitt arbete, sätter mål, fattar beslut om metoder, samt kontinuerligt reflekterar över sin inlärning.

– Självevaluering och reflektion

– Också den sociala sidan utvecklas då studerande jobbar tillsammans och använder språket med varandra.

– Svenska ALMS-kursen erbjuder studerande friheten att utveckla inlärningsförmågan på så sätt att de kan bli mera självständiga och spontana språkbrukare och lär sig att utveckla språkliga färdigheter även i arbetslivet.

Kursen bygger på kursdeltagarnas autonomi och självstyrning. Arbetsformerna varierar mellan grupparbete, individuell handledning och kontaktundervisning. Mer information hittar du här: http://blogs.helsinki.fi/svenska-alms Obligatorisk närvaro på de första lektionerna mån. 11.5 kl. 16.30 - 19.30 och ons. 13.5 kl. 16.30 - 19.30.

hylätty, B1: Tyydyttävät Tiedot (TT), B2: Hyvät Tiedot (HT). Asteikko vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa tasoa (laki 424/2003 ja asetus 481/2003.)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä.

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Pakolliset Zoom-luentokerrat: ma 11.5. klo 16.30 - 19.30 ja ke 13.5. klo 16.30 - 19.30.

Kurssiin sisältyy pakollinen ennakkotehtävä, joka kurssille vahvistettujen tulee palauttaa kurssin Moodle-alustalle viimeistään 6.5.2020.

Kurssi järjestetään verkkototeutuksena SVALMS-oppimisympäristössä. Kurssiin sisältyy ryhmätehtäviä, itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja ohjauskeskusteluja opettajan kanssa. Kaikki edellämainittu tehdään etäopiskeluna verkossa. Kurssiin sisältyy pakollinen ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa kurssin Moodle-alustalle viimeistään 6.5.2020. Kurssin ensimmäiset luentokerrat 11.5. ja 13.5. ovat ehdottoman pakollisia kaikille.

Kurssiin sisältyy lisäksi kolme pakollista 20 minuutin ohjauskeskustelua. Ajat varataan Moodlessa kurssin alettua.

Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtävät aikataulussa kurssin kuluessa. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen. Tarkista myös, että lähtötasotaitosi on riittävä kurssin suorittamiseen. Kielitesti.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:

Suullinen taito

Suullinen koe: 30 min. / pari, joko ma 31.8.20 tai ke 2.9.20. Tarkat ajat ilmoitetaan kurssin aikana Moodlessa.

Kirjallinen taito

Opiskeliija tekee joko kirjallisen portfolion ja etätentin tai kirjallisen kokeen. Portfolion viimeinen palautuspäivä ja etätenttipäivä ilmoitetaan kurssilla.

Kirjallinen koe: tenttipäivät ilmoitetaan Moodlessa. Ilmoittautuminen sekä suulliseen että kirjalliseen kokeeseen tapahtuu kurssin aikana opettajalle opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytännön ohjeita opiskeluun