Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Ei edeltäviä opintoja

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä, osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista ja hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Kurssin aihepiirejä ovat itsensä esittely, opiskelu, perhe, harrastukset, ostosten teko ja matkustaminen. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia rakenteita: verbin preesenstaivutus, yhdysverbit, substantiivien ja pronominien taivutus akkusatiivissa ja datiivissa, prepositioita, päälauseen sanajärjestys, modaaliverbit.

Freut mich 1 kpl 1-6.

Asteikolla ”hyväksytty / hylätty”. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun. Läsnäolovelvoite 75 % kurssista.

Lisätietoja Espoon työväenopiston sivuilla.

48 t lähiopetusta, 51 t itsenäistä työskentelyä sekä sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.