Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja yhteiskunnallisia asioita kuvailevien tekstien keskeisen sisällön, osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä, tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa, hallitsee keskeistä sanastoa kurssilla käsitellyistä aihepiireistä sekä tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Lisätään saksankielisten maiden tuntemusta. Aihepiirejä ovat esim. vapaa-aika, työelämä, ympäristö ja tunnetut saksalaiset henkilöt. Kieliopista käsitellään adjektiivin taivutus, konditionaali, rektioverbejä, imperfekti ja pluskvamperfekti. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain. Runsaasti erilaisia näkökulmia aihepiireihin tuovia lyhyitä tekstejä sekä keskustelua pienryhmissä.