Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa:

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen Jatkokurssi 2 tai vastaavat tiedot.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää puhetta sekä keskeisen sisällön arkipäiväisiä ja erilaisia yhteiskunnallisia aiheita käsittelevistä teksteistä, osaa kuvailla omia näkemyksiään ja liittyen ajankohtaisiin ilmiöihin, osaa keskustella ja kirjoittaa aihepiireihin liittyviä tekstejä, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä sekä ymmärtää kohdemaan kulttuuria ja sen kulttuurin taustaa.

Kurssilla tutustumme mm. saksalaisten identiteettiin ja tapakulttuuriin, kirjallisuuteen ja joihinkin tunnettuihin kulttuurivaikuttajiin, sosiaaliseen mediaan sekä nyky-yhteiskunnan trendeihin Saksassa.
Kieliopista käsittelemme: kysyvä sivulause, modaaliverbien perfekti, suomen konditionaalin vastineet, ajanmääreitä ja prepositioita, menneen ajan -isi muodot ja passiivi.

Hallo! 3, kappaleet 6-10

Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % aktiivista osallistumista lähiopiskeluun ja sovittujen tehtävien tekemistä määräajassa. Arvostelu hyväksytty /hylätty.

Kurssi sisältää 48 t lähiopiskelua ja 60 t itsenäistä työskentelyä. Lähiopiskelussa käytetään monipuolisia työskentelytapoja, mm. runsaasti keskusteluharjoituksia pienryhmissä.

Lisätietoja Espoon työväenopiston sivuilla.