Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.1.2018
16:30 - 19:45
Ti 23.1.2018
16:30 - 19:45
To 25.1.2018
16:30 - 19:45
Ti 30.1.2018
16:30 - 19:45
To 1.2.2018
16:30 - 19:45
Ti 6.2.2018
16:30 - 19:45
To 8.2.2018
16:30 - 19:45
Ti 13.2.2018
16:30 - 19:45
To 15.2.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi.

 1. Sinulla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet.
  • Osaat rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihisi.
  • Hallitset kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot.
  • Osaat kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti.
  • Osaat antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
  • Tunnet viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrit noudattamaan niitä omassa viestinnässäsi.
  • Ymmärrät sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaat toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaat jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista.
  • Osaat ja tahdot kehittää vuorovaikutusosaamistasi ammattitaitosi osana.
 2. Ymmärrät puheviestintää tieteenalana. Tunnet tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaat soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Suoritettava ennen kurssia Puheviestintä II.

Kehitetään vuorovaikutusosaamista harjoitus-, analyysi- ja palautteenantotehtävien avulla. Tutustutaan puheviestintään tieteenalana ja tarkastellaan vuorovaikutusilmiöitä, -prosesseja sekä erilaisten vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaa.

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Opiskelija osoittaa saavuttavansa opintojakson tavoitteet kurssiin liittyvissä harjoitus-, analyysi- ja muissa oppimistehtävissä.

HUOM! Kurssin opettaja vaihtunut. Opettajana toimii FM Janne Niinivaara.

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista. Jos olet kaksi opetuskertaa poissa, toinen kerta tulee korvata opettajan antamalla tehtävällä.

Opiskelijoiden tulee sitoutua opintoihin ja osallistua sovittuihin tapaamisiin, opetus on ryhmäpainotteista.

Lähiopetusta 36 t pienryhmässä, artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin perehtymistä sekä oppimispäiväkirjatyöskentelyä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen su 25.2.18 mennessä.