Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 10.5.2021
16:30 - 18:00
Ma 17.5.2021
16:30 - 18:00
Ma 24.5.2021
16:30 - 18:00
Ke 26.5.2021
16:30 - 19:45
Ma 31.5.2021
16:30 - 19:45
Ke 9.6.2021
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksun suuruus on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa pääsääntöisesti 45 päivää ennen kurssin alkua.

Kurssilla on rajoitettu määrä paikkoja.

Kuvaus

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi.

Kurssin suoritettuasi

  • Sinulla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet.
  • Osaat rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihisi.
  • Hallitset kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot.
  • Osaat kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti.
  • Osaat antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
  • Tunnet viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrit noudattamaan niitä omassa viestinnässäsi.
  • Ymmärrät sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaat toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaat jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista.
  • Osaat ja tahdot kehittää vuorovaikutusosaamistasi ammattitaitosi osana.
  • Ymmärrät puheviestintää tieteenalana. Tunnet tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaat soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Suoritettava ennen kurssia Puheviestintä II.

Opintojaksolla kehitetään opettajan ammatissa tarvittavaa vuorovaikutusosaamista ja harjoitellaan mm. esiintymisen, kuuntelun, palautteenannon, interpersonaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmäviestinnän taitoja. Keskeistä on myös tutustua puheviestintään tieteenalana ja tutkimuskohteena sekä harjaantua havainnoimaan ja analysoimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

Hyväksyttävä arvosana edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssiin kuuluvien tehtävien suorittamista.

Kurssi toteutetaan verkko- ja monimuototyöskentelynä, artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin perehtymisenä sekä oppimispäiväkirjatyöskentelynä. Verkkotapaamisista osa on reaaliaikaisia ja osa verkkotyöskentelystä tapahtuu pienryhmissä työskennellen, jolloin aikataulu on joustavampi.

Kurssin ennakkotehtävä julkaistaan Moodlessa 28.4.2021. Tehtävä tulee palauttaa Moodleen 9.5. mennessä.

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.4.2021.
Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus.

Verkko- ja monimuototyöskentely, ennakkotehtävä, oppimispäiväkirja, verkkokeskustelut sekä vuorovaikutuksen havainnointi- ja analyysitehtävät.

Kurssin ennakkotehtävä julkaistaan Moodlessa 28.4.2021. Tehtävä tulee palauttaa Moodleen 9.5. mennessä.

Kurssi on osa kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteisiä opintoja.

Suoritettava ennen kurssia Puheviestintä II.